Fleur de lys: znaczenie, symbol i historia

Wystarczy odwiedzić na przykład kilka zamków nad Loarą lub trochę zainteresować się historią, aby zdać sobie sprawę, że lilia to kwiat o silnej symbolice, naznaczony historią, zwłaszcza królami Francja od wielu stuleci. Dla przypomnienia, powinieneś wiedzieć, że obie pisownie są akceptowane: lilia lub lilia.

kwiat białej lilii (Lilium)

Historia Fleur-de-Lys

Pod rządami Clovisa (466-511), króla Franków i pierwszego króla Francji, to irys staje się symbolem monarchii francuskiej w stosunku do Matki Boskiej, opiekunki królów. Ale tęczówka i lilia ( Lilium ), jeśli są do siebie niejasno podobne, nie należą do tej samej rodziny, więc nie wydaje się, że fleur-de-lis ma jak dotąd swoje pochodzenie. Legenda trwa mimo wszystko.

Fleur-de-lis pojawił się po raz pierwszy na berle Charlesa-le-Chauve (823-877), wnuka Karola Wielkiego, króla Zachodniej Francji (742-814) i cesarza Zachodu (800). Francuska rodzina królewska wybrałaby zatem ten emblemat w ten sam sposób, w jaki inne europejskie panujące rodziny wybrały orła, lwa czy lamparta.

Przez wieki, aż do rewolucji, fleur-de-lis narzucił się jako heraldyczny mebel na pomniki, monety, tkaniny i gobeliny, rzeźby, posągi, dzieła sztuki, obrazy ...

kwiat lilii, postać heraldyczna

Aby zaznaczyć swój sprzeciw wobec monarchii i katolicyzmu, rewolucjoniści zniszczyli wiele miejsc i dzieł sztuki oznaczonych tym symbolem.

Symbol fleur-de-lis

Herb korony Francji przedstawiał więc trzy kwiaty lilii, przywołujące Trójcę Świętą (Ojca, Syna i Ducha Świętego), ale także cnoty teologiczne (wiara, nadzieja i miłość). W ten sposób fleur-de-lys faktycznie stał się symbolem poddania się Władcy Boskiemu autorytetowi, usprawiedliwiając w ten sposób jego panowanie i władzę „na mocy boskiego prawa”. Nie zapominajmy, że król Francji, święty monarcha, był „cesarzem w swoim królestwie”, który swoją koronę dzierżył tylko od Boga, a nie od ludu.

Fleur-de-lis jest również asymilowany z promieniami słońca. Tradycyjnie liturgia kojarzyła Chrystusa ze słońcem lub światłem, a królowanie zawsze odnosiło się do symboliki słonecznej. Po raz kolejny istnieje związek między rodziną królewską a religią chrześcijańską.

Lilia była również symbolem płodności w tradycji chrześcijańskiej. Stopniowo staje się w ikonografii chrześcijańskiej jednym z symboli kojarzonych z Maryją Panną, stąd jego nazwa lilia Marii lub lilia Madonny. Konkretnie, kościoły, które miały za patronkę Marię lub korporacje pod opieką Maryi Dziewicy, wysuwały fleur-de-lis, przedstawiając ją bardzo często jako Królową, niosąc Dzieciątko Jezus na jednej stronie i berło en fleur de lis z drugiej. Anioł Gabriel jest również często przedstawiany z fleur-de-lis w dłoni, jak w Zwiastowaniu Leonarda da Vinci, gdzie trzyma białą lilię w lewej ręce jako symbol czystości Maryi.

Zwiastowanie Leonarda da Vinci

Ponadto wielu świętych jest przedstawionych, również w ikonografii chrześcijańskiej, z berłem w fleur de lis, które symbolizuje następnie poddanie się woli Bożej.

Obserwując budowę i strukturę lilii przedstawionej na figurach heraldycznych, można dokonać różnych interpretacji:

  • Łącznik między Starym a Nowym Testamentem, oddzielony krzyżem Chrystusa (pionowa oś kwiatu i poziomy pasek),
  • Poziomy pasek oznaczałby oddzielenie nieba od ziemi: trzy górne płatki na niebie reprezentowałyby Boga, który obserwuje trzy mniejsze dolne płatki na ziemi; zakrzywione płatki symbolizowałyby wierność Władcy, wyprostowaną i dominującą.

Znaczenie fleur-de-lis

Język kwiatów, czasami ważny przy oferowaniu bukietu, nie jest bez związku z historyczną symboliką: biel fleur-de-lis nadal symbolizuje czystość, niewinność i dziewictwo, dlatego zdobi kościoły ale także ceremonie ślubne. Czysta miłość i szlachetność uczuć są nierozerwalnie związane z lilią, ale także ze związkiem małżeńskim.

Jako rozszerzenie tych symboli lilia jest również używana w chwili śmierci, aby zilustrować oczyszczenie duszy zmarłego przed dotarciem do raju. Odpowiada również pogodzie, która musi towarzyszyć żałobie.

Podobne Artykuły