Co to jest ściana oporowa?

Jak sama nazwa wskazuje, ściana oporowa służy do podtrzymywania, to znaczy do powstrzymywania bardzo silnego nacisku gruntu, najczęściej ziemi lub piasku. Ogólnie rzecz biorąc, pomaga zwalczać osuwiska i osuwiska, gdy grunt jest nachylony. Jest szeroko stosowany na brzegach i drogach publicznych, ale ściana oporowa jest również przydatna w prywatnych ogrodach.

Co to jest ściana oporowa?  Kompletny przewodnik

Do czego służy ściana oporowa?

Mur oporowy to ściana, która pozwala na utrzymanie ciśnienia gruntu o wysokości co najmniej dwóch metrów, aby zapobiec osuwiskom. Zadaniem takiej ściany jest utrzymanie ziemi w określonej i ograniczonej przestrzeni. Zbudowanie muru oporowego w ogrodzie pozwala jednostce na stworzenie dodatkowej przestrzeni, często przeznaczonej do sadzenia kwiatów i drzew. Aby ściana tego typu była skuteczna, należy zadbać o to, aby wilgoć nie przedostała się do niej, a przede wszystkim nie zatrzymała się w niej. Ściana oporowa zwykle nie powinna przekraczać czterech metrów wysokości i nie powinna być budowana na lądzie o nachyleniu większym niż 10 °.

Mianowicie: glina, torf czy muł nie mogą pomieścić takiej ściany.

Jak zbudować mur oporowy?

Mur oporowy jest jedną z najtrudniejszych konstrukcji w murze. Musi rzeczywiście przenosić ekstremalne obciążenia, a jego konstrukcja musi być bardzo drobiazgowa, aby zapewnić jej wytrzymałość.

Przygotowanie strony

Przed przystąpieniem do budowy muru oporowego należy się upewnić, że służba techniczna ratusza nie przecina piwnicy ani rurami ani kablami.

  1. Najpierw dokładnie zaznacz położenie swojego muru oporowego za pomocą kołków i liny.
  2. Wykop rów, nieco szerszy niż bloki żużlowe, których zamierzasz użyć, wzdłuż całej ścieżki, którą narysowałeś liną. Zapewnij głębokość 2,5 cm na 20 cm planowanej wysokości ściany.
  3. Następnie ubij glebę na dnie wykopu, najlepiej zagęszczarką, aby wyrównać ziemię.
  4. Na dnie wykopu ułóż warstwę grubego żwiru o grubości od 10 do 15 cm i dobrze rozprowadź za pomocą grabi.
  5. Sprawdź, czy warstwa jest płaska za pomocą poziomicy i ponownie zagęszczona.

Kładąc podwaliny

Następnie przystąp do układania fundamentu pod mur oporowy, składającego się z bloczków betonowych, najczęściej litych o grubości 20 cm. Ten krok należy wykonać ostrożnie. Od tego zależy jakość całej ściany. Elementy tworzące fundament muszą być stabilne, solidne i dobrze połączone ze sobą. Połóż pierwszy rząd bloków bryzy na dnie wykopu, na warstwie bazowej. Uderz je gumowym młotkiem, aby ustawić je prawidłowo. Na koniec, aby ukończyć fundament, zasyp rząd bloków żużlowych kruszonym kamieniem, aby zapobiec jego opadaniu z upływem czasu.

Budowa samej ściany oporowej

Teraz dodasz drugi rząd bloków żużla na pierwszym, przesuwając je od siebie i upewniając się, że są dobrze ułożone. Aby to zrobić, nałóż zaprawę, upewniając się, że nie jest zbyt mokra, na blok żużlowy poniżej i ułóż blok żużlowy od góry, dociskając mocno, aby upewnić się, że jest zwarty. Wystarczy powtórzyć operację, aż uzyskasz żądaną wysokość muru oporowego. Aby zakończyć ścianę, możesz na przykład położyć płyty na ostatnim rzędzie bloków żużlowych.

Różne rodzaje murów oporowych

Mur oporowy to dzieło murowane. Zwykle jest wykonany z bloków betonowych. Ale może być również wykonany ze stali, żelbetu, cegieł, kamienia suchego lub kamiennego, gruzu, drewna, a nawet tworzywa sztucznego. Istnieje kilka typów:

  • samostabilna ściana oporowa ze zbrojonego betonu lub bloczków betonowych, która wykorzystuje ciężar ziemi, którą zawiera, do stabilizacji,
  • mur oporowy "ciężaru", który przeciwstawia swój znaczny ciężar parciu ziemi, którą utrzymuje,
  • mur oporowy w gabionach, rodzaj żelaznych klatek wypełnionych kamykami, co ma tę zaletę, że przepuszcza płynącą wodę,
  • mur oporowy z suchego kamienia, jak sugeruje nazwa, złożony głównie z kamieni, co ułatwia drenaż.

Jaki jest koszt muru oporowego?

Jeśli weźmiemy pod uwagę betonową ścianę oporową, najczęściej spotykaną, kosztuje ona średnio 100 euro za metr kwadratowy.

Podobne Artykuły