Hałas zwierząt i otoczenia (pies, gęś, kogut, owca ...): co mówi prawo?

Zwierzęta domowe i domowe mogą być uciążliwe ze szkodą dla ich właściciela i okolicznych mieszkańców, ale jeśli nie będziesz ostrożny, może to naprawdę zepsuć relacje z sąsiedztwem.

zbyt głośna wrona koguta

Jakie uciążliwości mogą powodować zwierzęta domowe?

Kiedy mówimy o uciążliwości powodowanej przez zwierzęta, od razu wszyscy myślą o psie szczekającym bez przerwy, bez wyraźnego powodu lub o najmniejszym poruszającym się motyle. Wprawdzie może tak być, ale lektura różnych faktów czasami pokazuje, że mogą istnieć znacznie bardziej zabawne sytuacje, takie jak kogut, który pije każdego ranka o wiele za wcześnie, zdaniem mieszkańców dzielnicy lub kaczki stawu. sąsiad, który za dużo plotkuje według otoczenia.

Oczywiście nie ma mowy o zapobieganiu wszystkim tym zwierzętom wyrażania siebie poprzez ich krzyki, po prostu te odgłosy pozostają normalne bez powtarzania się, a zwłaszcza nie wzmacniają się w nocy, ryzykując asymilacją hałas nocy.

Co mówi prawo na temat hałasu powodowanego przez zwierzęta?

Hałas, za który odpowiedzialne są zwierzęta domowe lub domowe, reguluje artykuł 1385 Kodeksu Cywilnego, który stanowi: „ Właścicielem zwierzęcia lub osoba, która go używa, jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez zwierzę, niezależnie od tego, czy zwierzę pozostawało pod jego opieką, czy też zostało zgubione lub uciekło. "

Dlatego jeśli owca, która kosi trawnik, ma zamiar zająć się trawnikiem sąsiada z powodu wadliwego ogrodzenia, jesteś odpowiedzialny, tak jak gdyby koń uciekał z wybiegu i przewracał dziecko podczas ucieczki. galopujący. Stąd zainteresowanie ubezpieczeniem. Ale pamiętaj, że ten artykuł Kodeksu Cywilnego zakłada również, że zakładasz nadmierne szczekanie i płacz swoich zwierząt.

Jeśli odgłosy emitowane przez zwierzęta są powtarzalne w nocy, to znaczy między 10 P.M. i 7 rano, to do artykułu R623-2 kk że musimy kolejno: " Odgłosy lub obraźliwy lub nocny hałas zakłócający spokój innych podlega karze grzywny przewidzianej za przewinienia 3 klasy. ”. Ponadto, zgodnie z art. 1240 Kodeksu Cywilnego, osoba, która uważa się za ofiarę hałasu w nocy, może żądać od opiekuna zwierzęcia odszkodowania, a nawet wygłuszenia pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie.

Jak radzić sobie z konfliktem sąsiedzkim spowodowanym hałasem zwierząt?

W większości przypadków zanieczyszczenie hałasem powodowane przez zwierzęta domowe można rozwiązać polubownie, udając się do sąsiada, aby wyjaśnić, dlaczego i w jakim stopniu przeszkadza Ci szczekanie, beczenie lub śpiewy jego zwierząt. Ponieważ z konieczności jest też pierwszym słuchaczem, zrozumie i zrobi wszystko, aby położyć kres lub zmniejszyć te niedogodności audio.

powtarzające się i nieustanne szczekanie psa

Niestety, twój sąsiad też może być „złym snem” i nie dostrzec uciążliwości w prostych okrzykach swoich zwierzęcych przyjaciół. W takim przypadku będziesz musiał zbadać, co stanowią przepisy dotyczące współwłasności, jeśli ma to zastosowanie, i zapytać w ratuszu, czy istnieje dekret dotyczący hałasu, aby go wyegzekwować. Następnie wyślesz do sąsiada list z argumentacją, a następnie list polecony z potwierdzeniem odbioru. Jeśli nic nie pomoże, zwróć się do rozjemcy sądowego, ostatecznego rozwiązania przed wniesieniem odwołania prawnego.

Możesz wezwać policję lub żandarmerię, aby mogli zaobserwować zakłócenie spokoju i ewentualnie ukarać właściciela zwierząt grzywną.

Aby pójść jeszcze dalej i skierować sprawę do sądu cywilnego w celu uzyskania sukcesu i odszkodowania za poniesioną szkodę, będziesz musiał zarejestrować zanieczyszczenie hałasem przez komornika; dokument ten będzie stanowić Twoje akta, jak również wszystkie inne dokumenty dowodowe, które należy skierować do sądu magistrackiego lub Tribunal de Grande Instance, w zależności od wysokości szacowanej szkody.

Podobne Artykuły