Dlaczego pH basenu jest tak ważne? Jak to ustabilizować?

PH wody w basenie jest wskaźnikiem jej kwasowości i decyduje o jakości wody. Ta kwasowość nigdy nie jest stała, zależy od wielu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura powietrza, produkty basenowe używane do jego konserwacji, zanieczyszczenia, pyłki czy nawet częstość korzystania z basenu. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować pH swojego basenu i regulować je, aby zapewnić jak najlepszą wodę do pływania.

Dlaczego pH basenu jest tak ważne?

Jakie jest pH basenu?

PH to skrót od „Potencjał wodoru”. Jest to wskaźnik, który mierzy kwasowość lub zasadowość roztworu, czyli aktywność jonu wodorowego. PH waha się od 0 (woda bardzo kwaśna) do 14 (woda bardzo zasadowa). Wartość odniesienia pH jest oficjalnie określona: pH czystej wody o temperaturze 25 ° C jest równoważne 7. Poziom ten charakteryzuje środowisko obojętne, ani kwaśne, ani zasadowe (lub zasadowe). Jeśli pH jest mniejsze niż 7, środowisko uważa się za kwaśne, jeśli jest większe niż 7, mówi się, że jest zasadowe.

Aby woda basenowa była dobrej jakości, jej pH musi być obojętne lub lekko zasadowe, czyli około 7, a dokładniej 7,4. Ale pH twojego basenu zależy z jednej strony od twardości wody mierzonej w tytule hydrotimetrycznym (TH), która różni się w zależności od regionu, az drugiej strony od produktów, których używasz do uzdatniania i zdezynfekuj wodę w basenie.

Po co właściwie równoważyć pH basenu?

Źle zrównoważone pH ma wiele konsekwencji dla wody w basenie. To przede wszystkim przyczyna zmiany koloru wody, która nie jest już czysta. Może również stać się mętny. Wówczas produkty stosowane do uzdatniania i dezynfekcji wody nie są już tak wydajne, może dojść do podrażnień skóry i oczu kąpiących się, a ostatecznie niewłaściwie dozowane pH jest przyczyną rozwoju glonów i wapień pozostawiający ślady na linii wodnej. Przyczynia się również do degradacji materiału (system filtracji, powłoka itp.).

Wycena utrzymania basenu! Bezpłatnie i bez zobowiązań!

Jak sprawdzić pH wody w basenie?

Powinieneś sprawdzać pH wody w basenie przynajmniej raz w tygodniu. Aby sprawdzić jego poziom, masz możliwość zakupu elektronicznego miernika pH. Urządzenie to jest bardzo proste w obsłudze, wystarczy zanurzyć je w wodzie i od razu podaje pomiar pH na ekranie. Istnieją inne sposoby pomiaru tego pH. Testery kolorymetryczne są dostępne w handlu. Są to tabletki, płyny lub paski, które zmieniają kolor w kontakcie z wodą. Każdy kolor wskazuje na inny poziom pH. Aby zapewnić optymalne wykorzystanie tych reaktywnych produktów, należy obchodzić się z nimi z wielką ostrożnością i przestrzegać ich instrukcji użycia.

Jak zrównoważyć pH swojego basenu?

Jeśli zauważysz spadek lub przeciwnie, wzrost pH wody w basenie, na rynku dostępne są specjalne produkty, które pozwolą Ci je zrównoważyć. Są to tzw. Produkty „pH +”, które stabilizują zbyt kwaśną wodę.

Warto wiedzieć: soda oczyszczona skutecznie zwiększa również pH basenu. Wręcz przeciwnie, gdy Twoja woda jest zbyt zasadowa, to znaczy ma pH większe niż 7, musisz używać produktów zwanych „pH-” (wodorosiarczany). Jeśli w Twojej wodzie regularnie występują silne wahania pH, zaleca się zainstalowanie pompy pH lub pompy dozującej, która automatycznie reguluje pH.

Te produkty, które należy pozostawić na kilka godzin, należy stosować ostrożnie, zawsze w małych ilościach i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Wskazane jest również bardzo regularne sprawdzanie i regulowanie pH basenu, zamiast próbować złapać znaczną zmienność, bardziej skomplikowaną i dłuższą akcję.

Podobne Artykuły